Afwijkende mondgewoonten

Onder afwijkende mondgewoonten worden die gewoonten verstaan die negatieve gevolgen hebben voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Open mondgedrag, afwijkend slikken en duimzuigen zijn afwijkende mondgewoonten.

%d bloggers liken dit: