Meldcode huiselijk geweld

Per 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Logopedie Koens volgt het stappenplan zoals de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) deze heeft opgesteld. Voor verdere informatie kunt u de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling doorlezen.

%d bloggers liken dit: