Behandeling

De behandeling duurt 25 minuten. De aansluitende 5 minuten worden gebruikt voor verslaglegging. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van spelmateriaal, spelletjes en oefeningen die passen bij de leeftijd of belevingswereld van het kind. De oefeningen worden in een mapje gedaan. We vragen u om het mapje elke behandeling mee te brengen. Om voldoende vooruitgang te boeken, verwachten we van u dat u thuis regelmatig (liefst dagelijks) met uw kind oefent. Het is daarom ook van belang dat u bij de behandeling aanwezig bent. We kunnen dan bespreken wat er thuis geoefend moet worden. Het logopediemapje is voor de leerkracht ook informatief. Een kind vindt het vaak leuk om in de klas te vertellen wat het al geleerd heeft.

Tijdens het behandeltraject hebben we regelmatig tussenevaluaties om de vooruitgang te evalueren en de behandeldoelen bij te stellen. Bij het afsluiten van de behandeling wordt er een eindevaluatie gedaan en ontvangt u per mail een klanttevredenheidsonderzoek mits u toestemming hiervoor hebt gegeven.

%d bloggers liken dit: