VIM

VIM: Veilig Incidenten Melden

Alle professionals in de zorg willen schade door hun handelen voorkomen. Toch gaat er in elke praktijk of afdeling weleens wat mis, waardoor een cliënt of patiënt schade oploopt of had kunnen oplopen. Zo’n gebeurtenis wordt een ‘incident’ genoemd. Het melden van dergelijke incidenten is belangrijk om te kijken waar verbetering mogelijk is. Logopedie Koens maakt gebruik van het protocol Veilig Incidenten Melden opgesteld door de beroepsvereniging NVLF, conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

%d bloggers liken dit: