Informatie


Wij vragen u ons op de hoogte te brengen van recente informatie over uw kind, zoals bezoek aan specialisten, schoolarts, rapport van school of de aanmelding bij andere instanties.

De huisarts en/of specialist wordt door ons op de hoogte gehouden van de logopedische behandeling. Een kopie van het behandelverslag voor de huisarts wordt – na uw toestemming – naar de intern begeleider van school gestuurd.

%d bloggers liken dit: