Intake en onderzoek

In een eerste gesprek zullen persoonlijke gegevens genoteerd worden en de reden van uw komst besproken worden. Verder wordt er een behandelovereenkomst getekend. Hierin staan afspraken over de logopedische behandeling en wordt uw toestemming gevraagd voor het uitwisselen van gegevens met andere instanties. Daarna volgt een onderzoek. De afname van de verschillende tests zal een aantal behandelingen duren. Hierna worden de resultaten met u besproken en wordt er een behandelplan opgesteld.

%d bloggers liken dit: